Trang chủ ➢ Dự án thi công

Dứ án thi công sàn nhựa cho công ty TNHH Nefab Việt Nam

Chủ đầu tư: Địa chỉ : đường D1, KCN Đại Đồng, Honaf Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Loại sàn nhựa : Sàn nhựa hèm khóa PTN M8537. Diện tích thi công : 300m2. Thời gian hoàn thiện : 2 ngày